MUHASABAH

Sudahkah anda berselawat hari ini? Tahu tak, seorang alim pada zaman dahulu pernah berkata, "Aku tahu bila akan Allah berselawat kepadaku". Orang ramai terkejut lalu bertanya, "Ya sheikh, mengapakah kamu jadi begitu bongkak seolah-olah kamulah tuhan?" Lalu dia menjawab, "Sesungguhnya apabila seorang hamba berselawat kepada nabi Muhammad s.a.w. sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali".

Saturday, 6 September 2014

Bentuk-bentuk riba

Lanjutan kepada post ringkas saya mengenai apa itu riba, riba bermaksud lebihan daripada sesuatu transaksi tanpa ada nilai ganti (counter value).

Lebihan ataupun gain dalam bahasa inggerisnya boleh dibahagikan kepada dua. Yang pertama ialah justified gain iaitu seperti keuntungan dalam transaksi jual beli manakala yang kedua ialah unjustified gain.

Unjustified gain inilah yang dikategorikan sebagai riba dan dihukumkan sebagai haram. Manakala keuntungan yang diperolehi menerusi bisnes jualan mahupun servis perkhidmatan adalah justified gain dan dihukumkan sebagai harus.

Oleh kerana kedua-dua transaksi riba dan jual beli mempunyai sifat lebihan, tidak hairanlah ramai yang tersalah anggap bahawa riba ini sama sahaja dengan jual beli. Sebagai contoh adalah dakwaan bahawa perbankan Islam adalah sama dengan perbankan konvensional kerana kedua-duanya sebenarnya pada hakikatnya adalah sama-sama memberi hutang. 

Mereka bertanyakan mengapa perbankan Islam boleh mendapat untung daripada hutang yang diberikan sedangkan bank konvensional tidak boleh. Padahal yang membezakannya ialah perbankan Islam menggunakan transaksi jual beli manakala bank konvensional menggunakan transaksi pinjaman.

Bukankah Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran bahawa ada segelintir manusia yang menganggap jual beli itu sama sahaja seperti riba, sedang Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Bentuk-bentuk riba

1. Apa jua bentuk lebihan, keuntungan dan faedah yang ditetapkan menerusi kontrak pinjaman. Contohnya:

a) Ali meminjamkan kepada Abu RM10 dengan syarat Abu hendaklah menjelaskan hutang tersebut dengan membayar sebanyak RM12. Di sini, keuntungan sebanyak RM2 yang diperolehi itu adalah riba dan ianya biasa dipanggil dengan istilah interest ataupun 'bunga' seperti yang dipraktikkan dalam perbankan konvensional. 

Kenapa unjustified: Bunga ini adalah unjustified gain kerana tiada usaha yang dilakukan dalam memberi hutang untuk mendapatkan keuntungan seperti ini, sebaliknya pemberi hutang hanya menunggu sahaja untuk mendapatkan keuntungan.

Hikmah: Orang yang kaya tidak akan mempergunakan orang miskin untuk mendapatkan keuntungan walaupun goyang kaki sahaja sedangkan orang miskin perlu bekerja untuk membayar balik pinjaman tersebut.

2. Penalti yang dikenakan kerana terlambat untuk menjelaskan hutang tidak kira sama ada hutang kerana pinjam mahupun hutang kerana beli barang secara tangguh.
Contoh:

a) Ali meminjamkan kepada Abu RM10 dan Abu dikehendaki menjelaskan balik hutang tersebut sebanyak RM10 dalam masa dua hari. Sekiranya lambat, maka Abu hendaklah membayarnya sebanyak RM12.

b) Ali menjual komputer berharga RM1,000 kepada Abu jika dibayar secara tunai. Abu tidak mempunyai tunai sebanyak RM1,000, maka memilih untuk membayar sebanyak RM250 secara bulanan selama 5 bulan, yang menyebabkan harga keseluruhan ialah RM1,250. Bayaran tangguh seperti ini adalah harus. Namun, jika ditetapkan bahawa jika Abu akan dikenakan penalti sebanyak RM50 setiap kali terlambat menjelaskan bayaran bulanan tersebut, maka penalti ini adalah termasuk dalam riba.

3. Lebihan dalam transaksi  matawang (barang ribawi) . Yang dimaksudkan dengan matawang ialah emas, perak dan duit kertas. Dalam jual beli pertukaran matawang, syarat yang mesti diikuti ia mestilah secara tunai (tidak boleh hutang atau bertangguh) termasuklah membayar menggunakan debit kad, cek, kredit kad islamik dan overdraft, dan matawang tersebut juga mestilah diserahkan pada masa yang sama atau selambatnya dalam tiga hari bekerja. Contoh riba:

a) Lebihan dalam transaksi matawang yang sama jenis kerana berbeza timbangan seperti trade in gelang emas lama seberat 10g dengan emas baru seberat 8g.
Kenapa unjustified: Hal ini kerana jika emas ini dikiaskan kepada matawang RM, tidak akan ada orang yang sanggup menukar RM10 dengan RM5 melainkan RM10 digantikan dengan RM5 sebanyak 2 keping (sama nilai). Adapun jika membuat tukaran antara dua matawang berbeza seperti membeli emas dengan membayar menggunakan perak, ataupun membeli emas dengan duit RM, maka tidak ada masalah jika tidak sama timbangan.

b) Lebihan dalam transaksi matawang kerana bayaran bertangguh. Contohnya membeli emas secara hutang. Membeli emas secara online yang mana emas akan sampai di tangan pembeli lebih daripada tiga hari selepas pembeli membayar secara online juga adalah riba.

c) Lebihan dalam transaksi makanan asasi yang sama jenis kerana berbeza timbangan seperti menukar 1kg anggur yang baru dengan 2kg anggur yang hampir rosak. Adapun jika membuat tukaran antara dua makanan asasi yang berbeza seperti membeli beras dengan membayar menggunakan jagung, maka tidak ada masalah jika tidak sama timbangan.

Baca entry terdahulu:
1. Apa itu riba?
2. Video Tanyalah Ustaz bertajuk "Bahana Riba'

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts