MUHASABAH

Sudahkah anda berselawat hari ini? Tahu tak, seorang alim pada zaman dahulu pernah berkata, "Aku tahu bila akan Allah berselawat kepadaku". Orang ramai terkejut lalu bertanya, "Ya sheikh, mengapakah kamu jadi begitu bongkak seolah-olah kamulah tuhan?" Lalu dia menjawab, "Sesungguhnya apabila seorang hamba berselawat kepada nabi Muhammad s.a.w. sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali".

Monday, 15 July 2013

Apa itu riba?

Makna dari segi bahasa: lebihan, tambahan

Riba dari segi istilah syara' boleh diertikan dengan lebihan yang dipulangkan kepada suatu pihak yang lain TANPA ada nilai ganti kepada perkara tersebut.

Sebagai keterangan, kita ambil contoh dari proses jual beli. Apabila seseorang itu membeli barang, sebagai contoh pen, seseorang itu akan membayar wang kepada penjual pen dan sebagai nilai ganti (counter value) kepada wang tersebut, penjual akan menyerahkan pen tersebut kepada pembeli. Jadi, apabila dalam kontrak jual beli, akan berlaku pertukaran NILAI antara penjual dan pembeli. 

Apabila berlakunya pertukaran NILAI dalam suatu transaksi ekonomi antara dua pihak, maka tiadalah riba disitu. Hal ini kerana syariah amat menekankan konsep usaha dan ikhtiar bagi seseorang itu untuk mendapatkan sesuatu untuk dimiliki. Tidak mungkin bagi seseorang itu boleh mendapatkan sesuatu tanpa ada usaha.

Hal ini jelas menunjukkan bahawa dalam kontrak hutang (qardh), seseorang yang memberi hutang (debtor) sejumlah wang kepada penghutang (borrower) dengan niat mendapatkan bunga (interest) daripada penghutang adalah haram dan ianya riba. Hal ini kerana tiada usaha yang dilakukan oleh pemiutang untuk mendapatkan wang sebaliknya hanya menunggu bayaran daripada penghutang.

Melalui perkara ini, syariah telah berjaya untuk menjaga kepentingan orang-orang yang miskin (needy people) daripada ditindas oleh orang kaya yang berharta. Sekiranya perkara ini bukanlah riba dan tidak haram, si miskin akan berusaha bersungguh-sungguh bekerja untuk menyelesaikan hutang tersebut namun sebaliknya orang kaya hanya bergoyang kaki menunggu hasil daripada hartanya yang bekerja tanpa perlu dia sendiri bersusah payah bekerja.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts