MUHASABAH

Sudahkah anda berselawat hari ini? Tahu tak, seorang alim pada zaman dahulu pernah berkata, "Aku tahu bila akan Allah berselawat kepadaku". Orang ramai terkejut lalu bertanya, "Ya sheikh, mengapakah kamu jadi begitu bongkak seolah-olah kamulah tuhan?" Lalu dia menjawab, "Sesungguhnya apabila seorang hamba berselawat kepada nabi Muhammad s.a.w. sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali".

Thursday, 22 November 2012

Aktuari tuntutan fardhu kifayah yang sukar

Aktuari


Tahukah anda siapakah aktuari? Aktuari ialah seorang profesional yang berautoriti di dalam bidang insurans atau takaful. Seorang aktuari yang berkelayakan mampu dengan segala kepakarannya mengira dan memastikan premium sesuatu produk insurans itu cukup bagi memastikan sesebuah syarikat insurans atau takaful itu meneruskan operasinya tanpa risiko bankrap.


Ringkas operasi insurans 


Syarikat insurans beroperasi dengan mengumpulkan dana daripada sekumpulan masyarakat yang ramai. Bahagian pertama dari dana ini sudah tentunya digunakan untuk perbelanjaan dan kos operasi termasuk komisyen untuk ejen dan gaji para pekerja. Kemudian, sebahagian besar wang terkumpul akan dilaburkan di dalam banyak jenis aset termasuk saham, amanah saham, hartanah, pasaran modal dan lain-lain. Sebahagian dari dana tersebut juga akan digunakan untuk membayar claim dari pemegang polisi produk insurans ini.


Seseorang aktuari sebenarnya telah membuat andaian berapa ramai dari kalangan pemegang polisi tersebut akan membuat claim setiap tahun. Namun, apakah yang akan berlaku sekiranya claim ini melebihi jangkaan tersebut? Bagaimanakah pula sekiranya pelaburan yang dibuat tidak memberikan pulangan yang seperti yang telah dijangkakan? Tentu saja ada kemungkinan yang wang yang terkumpul tidak mampu untuk membayar jumlah tuntutan yang begitu tinggi. Ini membawa kepada kerugian syarikat operator insurans seterusnya boleh membawa kepada bankrapnya syarikat ini. Kesan bankrapnya sebuah institusi kewangan besar kepada sistem ekonomi keseluruhannya adalah sangat besar dan dahsyat, tidak hanya terhad kepada syarikat itu sahaja. Ia boleh memberi kesan kepada banyak pihak yang lain.

Andaian jumlah tuntutan claim yang dibuat dan andaian pulangan pelaburan ialah antara dua perkara paling basic yang diandaikan oleh seorang aktuari, bahkan terdapat banyak lagi yang perlu dilakukan oleh aktuari sebenarnya.

Takaful


Takaful ialah sebuah produk insurans yang mengikut lunas-lunas syariah. Oleh yang demikian, segala operasinya seharusnya menepati syariah. Segala urusan tersebut biasanya akan disahkan oleh panel penasihat syariah yang dilantik oleh sesebuah syarikat takaful itu. Biasanya juga, ahli panel tersebut merupakan seorang yang berlatar belakangkan agama dengan pengetahuan tentang operasi model takaful yang cukup minima. Seorang aktuari pula seorang yang paling jelas dengan sesebuah produk takaful ini. Dialah yang mengetahui segalanya tentang operasi takaful ini secara teknikalnya. Perbezaan dua latar belakang ini kadang-kadang membuka peluang kepada salah faham dan lebih teruk manipulasi seorang aktuari terhadap ahli panel syariah tersebut lantas boleh memberi kesan kepada kepatuhan syariah seseuatu produk takaful.


Statistik di Malaysia


Menurut statistik dari Actuary Society of Malaysia, hanya terdapat 86 orang aktuari berkelayakan di Malaysia dengan hanya 13 daripadanya Muslim, 3 daripadanya pula ialah bukan asal warganegara Malaysia.


Ini bermakna hanya 10 orang Melayu Muslim dari negara kita menjadi aktuari berkelayakan di negara kita. Walhal, jumlah aktuari Muslim yang diperlukan sepatutnya jauh lebih banyak daripada itu.

Pada masa yang sama, terdapat 12 operator takaful di Malaysia beserta 4 operator retakaful. Ini menjadikan terdapat 16 operator takaful untuk dijaga oleh 13 orang aktuari Muslim, lantas sudah tentu ada operator takafulnya yang aktuari yang bertugas adalah bukan Islam. Inilah yang menjadi kebimbangan kita sama ada produk takaful yang dibuat oleh aktuari bukan muslim ini benar-benar patuh syariah atau tidak.

Renungan


Disini jelas bahawa aktuari muslim amat diperlukan di negara kita untuk mereka menjaga salah satu produk kewangan yang diakui oleh agama Islam. Tapi kenapakah begitu sedikit bilangan aktuari muslim ini? Tentu sekali kerana kelayakan untuk menjadi aktuari ini adalah sangat sukar. Ia memerlukan ilmu statistik dan probability yang cukup tinggi dan mendalam. Oleh yang demikian, aktuari sepatutnya sudah mula dijadikan salah satu bidang yang perlu dikuasai oleh Muslim di Malaysia, salah satu bidang yang cukup kritikal untuk dipilih selain perubatan, engineering dan sebagainya.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts