MUHASABAH

Sudahkah anda berselawat hari ini? Tahu tak, seorang alim pada zaman dahulu pernah berkata, "Aku tahu bila akan Allah berselawat kepadaku". Orang ramai terkejut lalu bertanya, "Ya sheikh, mengapakah kamu jadi begitu bongkak seolah-olah kamulah tuhan?" Lalu dia menjawab, "Sesungguhnya apabila seorang hamba berselawat kepada nabi Muhammad s.a.w. sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali".

Wednesday, 27 July 2016

Panduan Menyertai Investment-linked Takaful

1. Ketahui berapa banyakkah dari jumlah sumbangan bulanan anda yang dikhususkan untuk simpanan. Salah faham yang ketara dalam kalangan peserta takaful ialah menganggap keseluruhan sumbangan itu sebagai simpanan peserta, sedangkan sebahagian besar darinya telahpun disumbangkan ke dalam tabung risiko (dikenali sebagai caj tabarru’)
2. Fahami apa itu cash value polisi anda. Cash value ialah simpanan yang menjadi milik peserta yang berhak dikeluarkan pada bila-bila masa. Ianya adalah jumlah nilai sumbangan yang dibayar selepas ditolak caj perkhidmatan kepada syarikat pengendali takaful, caj tabarru’ ke dalam tabung risiko dan lain-lain caj. Caj-caj ini biasanya adalah tetap melainkan caj tabarru’ yang biasanya akan meningkat selaras dengan meningkatnya usia peserta. Oleh itu, selagi jumlah keseluruhan caj-caj ini (termasuk caj tabarru’ yang meningkat) ini tidak melebihi jumlah bayaran bulanan anda, nilai cash value polisi anda sepatutnya semakin bertambah dari tahun ke tahun, bergantung kepada hasil pulangan pelaburan yang dijana oleh operator syarikat takaful bagi pihak anda.
3. Pastikan anda tidak "miss" bayaran bulanan anda kerana apabila anda "miss" bayaran bulanan anda, cash value polisi anda akan digunakan sebagai ganti kepada bayaran bulanan untuk memastikan polisi anda kekal aktif, namun menyebabkan cash value polisi anda akan berkurang dengan cepat.
4. Fahami bahawa investment-linked takaful adalah suatu komitmen kewangan jangka panjang iaitu tidak sepatutnya kurang dari 6 tahun. Hal Ini adalah kerana kos pengurusan operator takaful untuk polisi baru adalah paling tinggi dalam tempoh 6 tahun pertama iaitu meliputi kos agihan ataupun komisyen yang dibayar kepada ejen. Oleh sebab itu, anda tidak digalakkan untuk menukar polisi lama anda dengan polisi yang baru tanpa ada keperluan (p/s: Menjadi suatu kewajipan bagi seorang muslim untuk menukarkan produk konvensional dengan produk yang patuh syariah)
5. Ketahui bahawa manfaat asas bagi kebanyakan produk investment-linked takaful ialah manfaat kematian dan TPD. Manfaat lain seperti penyakit kritikal, kad perubatan dan waiver adalah manfaat tambahan (rider). Harus diingat semakin banyak rider yang diambil maka semakin banyaklah caj tabarru’ yang dikenakan dan semakin kuranglah cash value anda. Namun begitu, ketiga-tiga rider yang disebutkan di atas adalah penting dan sepatutnya menjadi keutamaan berbanding rider-rider yang lain, mengikut keperluan anda.
6. Ketahui bahawa diantara kesemua manfaat yang dipilih (asas dan tambahan), hanya manfaat kematian yang sudah pasti boleh dituntut kerana risiko untuk menghidapi penyakit kritikal dan menanggung kos perubatan yang semakin mahal itu hanyalah kemungkinan sahaja sedangkan kematian itu suatu yang pasti. Maka, manfaat asas (kematian dan TPD) itu haruslah dimaksimakan untuk melindungi ahli keluarga dan tanggungan anda daripada jatuh miskin!

Untuk dapatkan khidmat nasihat/quotation takaful (saya ejen Takaful Malaysia) secara percuma, boleh tinggalkan komen atau isi borang ini http://goo.gl/forms/YRHe2tyD5CYp3X8F3)
Apakah kelebihan untuk menyertai investment-linked takaful di Takaful Malaysia melalui saya?
1. Anda akan diberikan penjelasan tentang pecahan jumlah sumbangan yang diberikan bagi setiap manfaat yang diambil, iaitu berapa banyakkah dari bayaran bulanan anda akan digunakan untuk manfaat asas dan manfaat rider dan berapa pula dikhususkan untuk simpanan
2. Anda akan diberikan jangkaan cash value polisi anda dalam tahun-tahun akan datang, bergantung kepada jangkaan hasil pelaburan.
3. Anda akan diberikan jangkaan caj tabarru’ yang meningkat pada tahun-tahun mendatang supaya anda dapat mengetahui berapa banyak yang sumbangan yang anda beri kepada ahli-ahli lain yang membuat tuntutan.
4. Anda akan diberitahu berapa banyak kos agihan yang ditolak daripada bayaran sumbangan anda sebagai komisyen dan overriding komisyen kepada ejen-ejen dalam 6 tahun pertama polisi anda aktif.
Sekian.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts